ری فاینری یا تصفیه

در این مرحله نیز عناصر مزاحم در محلول صاف شده سولفات روی توسط پرمنگنات و پودر روی حذف و پس از عبور از فیلتر های تعبیه شده محلول زلال و خالص ZnSO4 مبکاپ تولید می شود .
  • 12 تیر 1400
  • مدیر سایت
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024