گروه اول: گروه تولید

مسئولیت تولید شمش روی با خلوص 99/99 را از انواع خاک ها و کانی های معدنی دارند .تولید شمش خالص روی در جهان عمدتا 2 روش برای تولید شمش روی وجود دارد .
پیرومتالوژی و هیدرومتالوژی . که در این کارخانه تولید شمش روی به روش هیدرومتالوژی می باشد .
 
  • 12 تیر 1400
  • مدیر سایت
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024