بازرگانی

گروه بازرگانی ماموریت دارد تا با شناخت و آگاهی از شرایط در راستای حفظ و توسعه مشتریان و اعتلای نام و نشان تجاری شرکت تلاش نماید، همچنین تامین مواد اولیه با کیفیت با بهترین قیمت از وظایف این گروه می باشد.
گروه بازرگانی در حال حاضر متشکل از چند واحد می باشد که در زمینه های  تدارکات (شامل خرید قطعات و ابزار )، خرید مواد اولیه و تامین ماده معدنی، فروش محصولات ، صادرات و واردات مشغول ایفای وظیفه می باشد.
توسعه بازار یکی از استراتژی های مهم رشد این شرکت است این گروه  طبق این استراتژی مشتریان بالقوه جدید را در بازار های جدید و غیر مشتریان را در بازار هدف کنونی شناسایی می نماید از اینرو توانسته است با صادرات 85 درصدی محصولات با کیفیت نقش مهمی در بازارهای هدف صادراتی خود داشته باشد.
  • 12 تیر 1400
  • مدیر سایت
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024