انبار و حفاظت

واحد انبار طبق استاندارد به 2 انبار مواد و قطعات تقسیم بندی می شود و با تجهیزات نرم افزاری به واحد های دیگر خدمات ارائه می نماید .
واحد حفاظت فیزیکی نیز جهت ایجاد نظم و تامین امنیت مجموعه مسئول انجام وظیفه می باشد .
  • 12 تیر 1400
  • مدیر سایت
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024