الکترولیز

در این قسمت مبکاپ داخل سلول های بتن پلیمر و عایق تزریق شده و جریان برق سیستم تولیدی توسط ترانس های برق بواسطه آندهای سربی و کاتد های آلومنیومی به مبکاپ داده می شود .
در این فرایند پیوند شیمیایی بین فلز روی و سایر عناصر توسط برق شکسته شده و فلز خالص روی به صورت آزاد بر روی کاتد می نشیند .
این فرایند حدود 24 ساعت طول میکشد تا یون های فلز روی با گرفتن الکترون از کاتد بر سطح آن جذب شوند.
در انتها ورق روی تولید می شود که توسط پرسنل الکترولیز از کاتد ها جدا شده ، توزین و به مرحله انتها تولید انتقال داده می شود .

 
  • 12 تیر 1400
  • مدیر سایت
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024