ریخته گری

در این واحد ورقهای تولیدی در فرایند الکترولیز در کوره ذوب شده و در قالبهایkg  25 با آرم تجاری شرکت آماده ی ارائه به بازار جهانی میشود.
در این فرایند نظارت کنترلی بر نحوه ذوب ، آنالیز شمش ، درصد خلوص ، کیفیت ظاهری توسط واحد کنترل کیفیت به صورت روزانه کنترل و گزارش میگردد.
جهت جلوگیری از آلودگی گازهای خروجی کوره سیستم بک فیلتر طراحی و نصب گردید و ماهیانه از سوی واحد های ذی ربط تست می گیرد . خروجی این بک فیلتر گازی است که مطابق با استاندارد های محیط زیست عاری از هر گونه آلودگی است.
  • 12 تیر 1400
  • مدیر سایت
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024